بایگانی برچسب: s

منظور از ترافیک ماهانه و پهنای باند چیست؟

منظور از ترافیک ماهانه حجم موجود در طرح تعرفه جهت دانلود و آپلود اطلاعات می باشد و منظور از پهنای باند سرعت انتقال اطلاعات است.